Yeni KHK ile Elbistan'da görevden alınanlar var

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan kararnamede, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca (MGK) devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı veya irtibatı olan kamu görevlerinin ihraçlarına ilişkin liste yer aldı. Elbistan'da da 10'a yakın personel görevinden ihraç edildi.

Yeni KHK ile Elbistan'da görevden alınanlar var

Buna göre, Danıştaydan 8, Başbakanlık Merkez Teşkilatından 4, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan 19, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden 7, Diyanet İşleri Başkanlığından 135, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından ikişer, Yüksek Seçim Kurulu ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan birer, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarından ise zabıt katibi, infaz koruma memuru ve diğer memurları kapsayan bin 699 personel için ihraç kararı verildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden 2 bin 687, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 10, Türk Standartları Enstitüsünden 5, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden 180, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 53, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığından üçer, Türkiye Adalet Akademisinden iki, Türk Patent Enstitüsünden bir personel çıkarıldı.

Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından 261, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 43, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden 18, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarından 69, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarından 61, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarından 93, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından 114, Kültür ve Turizm Bakanlığından 15, Sahil Güvenlik Komutanlığından 4, Maliye Bakanlığından 47, Gelir İdaresi Başkanlığından 310, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'den 6, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden 9, Milli Eğitim Bakanlığından 13, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 435, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 160, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 168, Milli Savunma Bakanlığından 4, Milli Savunma Bakanlığı Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden 13, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarından 60, Sağlık Bakanlığından 838, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatından 3, TÜRKSAT'tan 5, PTT'den 34, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ile İstanbul Kalkınma Ajansından ikişer, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Türkiye Vagon Sanayi AŞ'den birer, üniversitelerden ise 631 akademik personel, 155 de idari personelin ihracı gerçekleştirildi.

Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacak, haklarında özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilecek.

Kamu görevinden çıkarılan bu kişilerin, mahkumiyet kararı aranmaksızın, rütbe veya memuriyetleri alınacak ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilemeyecekler. Ayrıca bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecek, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecek, bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak.

Bu kişilerin silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları da iptal edilerek, oturdukları kamu konutları veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edilecekler.

İhraç edilenler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak. Bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunularak, bildirim üzerine pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilecek.

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2017, 14:21
YORUM EKLE