Ehil İnsanlar Kimler?

Kıymetli okuyucularım daha önceki yazılarımızda değindiğimiz gibi, ülkemizde yaşadığımız sorunların temel sebebi, hemen hemen tüm sahalarda işi ehline veremeyişimizdir.Bu sadece benim fikrim değil, genel kabul görmüş bir düşüncedir.

Ülkemizde eğitim kalitesinin çok düşük oluşu, hatta eğitimin hiç olmaması,adalet sisteminin düzgün işlememesi ve çoğunluğu memnun etmemesi,geç tecelli etmesi,üretim ve hizmet sektöründeki kalitesizlik,çevre kirliliği,insan haklarına saygısızlık,suç oranlarındaki yükseliş,işsizliğin sürekli artması,gelir dağılımındaki bozukluk,adil bir vergi sisteminin olmaması,toplanan vergilerin etkin ve verimli şekilde kullanılmaması gibi daha birçok sorunun kaynağında “işe göre eleman” seçemeyişimiz vardır.Diğer deyişle “emaneti ehline veremeyişimiz” vardır.

Cenabı Allah’ın, dünyevi ve uhrevi mutluluğun kaynağı olarak insanlara lütfettiği İslam dinini gerçekten tam manasıyla öğrenip yaşaya bilsek, yaşadığımız sorunlar asgariye inecegine ve insanların dünyada sıkıntısız yaşayacaklarına ve mutlu olacaklarına benim inancım tam.Bu konuda hiç şüphem yok.Elhamdülillah, yüce dinimiz tüm sorunları çözecek çözüm yollarını içinde barındırmaktadır.Yüce kitabımız, işin ehline verilmesi konusunda birçok ayette konuya değinmiştir.

Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki: (Allah size, mutlaka emanetleri [işleri] ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle davranmanızı emreder.) [Nisa 58]
Hadis-i şeriflerde de buyuruluyor ki: (İş ehli olmayana [layık olmayana] tevdi edildiği [verildiği] zaman, kıyameti bekle.) [Buhari]

Ayette geçen ehil insanlar kimler diye bir soru akla gelmektedir. Ehil insanlar, verilecek görevi en iyi şekilde yapacak olan insanlardır.Bir insanın bir görevi en iyi şekilde yapabilmesi için insanın iki temel özelliğe sahip olması gerektiğini işin otoriteleri belirtmektedir.

Bu özellikler;

1-Bir insan bir mesleği teorik ve pratik yönüyle çok iyi bilmelidir.

2-İnsan güvenilir olmalıdır.

Bir insanda bu özelliklerden birisi olmadığı zaman o insanın kendisine verilen bir görevi bihakkın yapması,kendisine verilen emaneti koruyabilmesi mümkün değildir.Müşahede ettiğimiz kadarıyla bu özellikleri taşıyan insanların sayısı son derece azdır.

Bu durumda yapılması gereken işin ehli insanların sayısını çoğaltmaktır. Bu nasıl olacak? Bir insanın bir mesleği başarılı bir şekilde severek icra edebilmesi için, kişinin seçtiği mesleğin kendi kabiliyet ve kişiliğine uygun olması gerekir.Bunu tespit amacıyla MEB eğitim ve öğretimin ilk 8 yılı içinde mutlaka mesleki rehberlik uygulamasını başlatmalıdır.

Bir insanın başarılı olabileceği birkaç meslek vardır.Benim çocuğum her işi yapar,benim çocuğum mutlaka üniversite okuyacak düşüncesi artık bir kenara bırakılıp gerçekçi olmak gerekmektedir.Bu ülkenin her meslekten insana ihtiyacı vardır.Günümüzde işsizler arasındaki en büyük çoğunluğun üniversite mezunlarından oluşması bizim düşüncemizi doğrulamaktadır.

Bir insanın bir mesleği çok iyi biliyor olması, o mesleği iyi yapacağı anlamına gelmemektedir.Günümüzde yolsuzluk yapanların bir çoğu mesleği çok iyi bilen insanlardan oluşmaktadır.Bir işi çok iyi yapmak için insanın dürüst ve güvenilir olması da gerekmektedir.Bir işi icra eden kişinin, doğruyu-yanlışı, helali-haramı ve kul haklarını.kanunları ve iş ahlakını iyi bilmesi ve doğru şekilde davranması gerekmektedir.İnsana doğru yönde istikamet veren kuralları din öğretmektedir.Bu amaçla insanlara doğru din bilgileri ve ahlak bilgileri mutlaka verilmelidir.Yani, insanlara fen ilimleri öğretilirken aynı zamanda din ilimleri de verilmelidir.

Bu gerçekten hareketle, cumhuriyet döneminde tevhidi-tedrisat saçmalığının Türk milletinin ahlaken çökertmeye yönelik bir girişim olduğunu söylemenin zamanı gelmiştir.Bu saçmalıktan bir an önce vazgeçilmelidir.

MEB’nın misyonu, gençleri kendi kabiliyetleri doğrultusunda eğitim ve öğretime tabi tutarak bir an önce onları istihdam ederek üretime katmak olmalıdır. Bugün olduğu gibi her öğrenci üniversiteli olmalı saçmalığına son verilmelidir.Bir insanı üniversite mezunu yaptığınız halde o insana iş veremiyorsanız,onları belli bir yaşa geldiği halde, halâ anne babasının eline bakan,iş bulamamış, evlenememiş olarak, evlerde, açık hapishane hayatı yaşatıyorsanız, o insanı israf ediyorsunuzdur.Devlet bu ayıptan bir an önce kurtulmalıdır.Benim bu konudaki projem AK partinin 2015 genel seçimleri “seçim beyannamesine” girdi ama,bu konuda bir çalışma göremiyorum.Seçim beyannamesine konan vaatlerin gerçekleşmemesinde ülke gündeminin çok sık değişmesinin de etkinin olduğunu kabul etmek gerekir. Ülkedeki işsizliği orta vadede bitirecek projenin uygulanması dileğiyle…

YORUM EKLE
YORUMLAR
Adem
Adem - 10 ay Önce

Kalemine yüreğine sağlık hocam, el gördülük işlerle, popilist politikalarla, ben yaptım oldularla bu işin yürümeyeceği aşikar... Ülkemiz, milletimiz ve yarınlarımız için yanlış uygulamalardan vazgeçilmeli...

Kadir Şahin
Kadir Şahin @Adem - 10 ay Önce

İnşAllah Ademz Bey.Temennimiz bir an önce yanlışlardan dönülmesi...